HAKEMUS VALINTAKOKEEN YKSILÖLLISIIN JÄRJESTELYIHIN HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

 

Tällä hakemuksella voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä Humakissa suoritettavaan AMK-valintakokeeseen ja yhteisöpedagogi (YAMK) valintakokeeseen.

 

Kuvaa hakemukselle tarvitsemiasi valintatapoihin liittyviä yksilöllisiä järjestelyjä ja kerro perustelut niiden hakemiselle.

 

HAKEMUKSEN LIITTEET

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

 

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

 

 

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN

Hakemuksen tulee olla perillä Humanistisessa ammattikorkeakoulussa liitteineen 6.4.2023 klo 15.00 mennessä.

Jos yksilöllisiä järjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä hakijapalveluihin.


 

KORKEAKOULUN ILMOITUS MYÖNNETYISTÄ VALINTAKOKEEN YKSILÖLLISISTÄ JÄRJESTELYISTÄ

Humakin hakijapalveluista otetaan sinuun sähköpostitse yhteyttä hakemistasi yksilöllisistä järjestelyistä. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä osoitteeseen hakijapalvelut@humak.fi.

 

Hakemus ja ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Tietosuojaseloste- ja rekisteriseloste

 

Henkilötiedot (pakolliset tiedot*)

Valintakoe

valitse aika kalenterista

Yksilöllinen järjestely

Yksilölliset järjestelyt, joita haen

Tietojen lähetys