Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus kesken jääneen tutkinnon loppuunsaattamiseksi

Täytä tämä lomake huolellisesti ja anna tiedot kaikkiin pyydettyihin kenttiin. Mikäli lomakkeen täyttö jää kesken, voit tallentaa lomakkeen keskeneräisenä ja jatkaa myöhemmin. Ohjeet löytyvät lomakkeen lopusta. Kun olet lähettänyt lomakkeen, et pääse enää tekemään muutoksia.

 

Tutkinnon loppuun saattajien hakukelpoisuuskriteerit jatkuvassa haussa:
Jos Humakissa/suomalaisessa ammattikorkeakoulussa samaa tutkintoa opiskellut AMK- ja YAMK-tutkinto-opiskelija haluaa opiskeluoikeuden päätyttyä jatkaa kesken jääneitä opintojaan, hän voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta tutkinnon loppuun saattamiseksi.

 

Humakin entinen opiskelija/suomalaisessa ammattikorkeakoulussa samaa tutkintoa opiskellut AMK- ja YAMK-tutkinto-opiskelija, joka on aloittanut opintonsa 1.8.2015 tai sen jälkeen eikä ole saanut tutkintoaan valmiiksi opiskeluoikeusaikana eikä harkinnanvaraisella lisäajalla, voi hakea ammattikorkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi osallistumatta opiskelijavalintaan (L325/2015 32§).
HUOM. jos olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2015 haet tällä lomakkeella uutta opiskeluoikeutta. 

 

Opiskelija on voinut menettää opiskeluoikeuden seuraavista syistä:

1) opiskelija on laiminlyönyt läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen

2) opiskelija ei valmistu opiskeluoikeusaikana eikä harkinnanvaraisella lisäajalla

3) opiskelija eroaa ammattikorkeakoulusta

 

Kun ammattikorkeakoulututkintoon suoritettavia opintoja puuttuu alle 60 op, tai ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta vähemmän kuin 30 op, opiskelija hakee e-lomakkeella opiskeluoikeutta opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskeluoikeusaikaa myönnetään korkeintaan yksi lukuvuosi ja yleensä seuraavasta lukukaudesta alkaen. Uudelleen myönnetyn opiskeluoikeuden saaneella ei ole poissaolo-oikeutta eikä mahdollisuutta harkinnanvaraiseen lisäaikaan.

 

Jos tutkinnostasi puuttuu 60-90 opintopistettä ja sinulla on mahdollista hyväksiluettavaa työkokemusta tai muuta osaamista, täytä tässä tapauksessa tiedot osaamisestasi. Tällä kartoitetaan tarvittavat tiedot henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiseksi. Ao. opinto-ohjaaja tai väyläohjaaja tekee arvioinnin hakijan mahdollisesta ahotoitavasta osaamisesta. Ennakkoarviointia tehdään vain hakijoille, joilta puuttuu enintään 90 opintopistettä. Jos hakijalla on enemmän kuin 90 opintopistettä suoritettavanaan, silloin hän joko suorittaa puuttuvia opintopisteitä avoimen puolella tai hakee yhteisvalinnan kautta opiskelijaksi.

 

Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksen mukainen maksu (A1440/2014 3 §).

Hakemuksen käsittelyaika on noin kuukausi.

Tietosuojaseloste- ja rekisteriseloste

 

Hakijan tiedot

valitse aika kalenterista

Hakutoive

Voit halutessasi valita max kolme hakukohdetta, joihin haet. Aseta valitsemasi hakukohteet järjestykseen, jossa toivot tulevasi niihin hyväksytyksi. Harkitse hakukohdejärjestystä tarkoin, sillä se on sitova.

 

Tutkinto-opiskelijoita voidaan ottaa sen verran, kuin ko. koulutuksen tutkintoryhmässä on tilaa.

Amk, päivätoteutus Amk, monimuotototeutus Yamk
Opiskelumuoto

Opiskelutiedot

valitse aika kalenterista

Suunnitelma kesken jääneen tutkinnon loppuunsaattamiseksi

Suunnitelmassa voit tuoda esiin esimerkiksi:


-perustelut hakemukselle

-puuttuvien opintojen opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi

-aikataulu opintojen loppuunsaattamiseksi

Aiemmin hankittu osaaminen

Humakin tutkinto-opiskelijan on mahdollista hakea aikaisemmin hankittua osaamista osaksi opintoja. Tätä kutsutaan ahotoinniksi (AHOT). Osaaminen voi olla hankittu koulutuksessa, työssä, toimialan luottamustehtävissä, vapaa-ajan toiminnassa tai arkioppien. Ahotoitavan osaamisen tulee vastata koulutuksen opetussuunnitelman osaamistavoitteita. AHOT-menettelyn myötä suoritettavien opintojen määrä voi vähentyä, eikä opiskelija joudu opiskelemaan sitä, minkä jo osaa.

 

Hyväksiluvun hakeminen on vapaaehtoista ja vastuu osaamisen todistamisesta sekä tietojen toimittamisesta on sinulla.

KYLLÄ EI
Onko sinulla aiemmin hankittua osaamista, jota haluat ahotoida

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset korkeakouluissa

Tämä kysymys koskee seuraavia koulutuksia:
* Yhteisöpedagogi (AMK)
* Tulkki (AMK)

Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Opintoihin sisältyy myös alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Siksi opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos
* hän on opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja täten osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä tehtävissä tai harjoittelussa, tai
* ei ole hakuvaiheessa kertonut aiemmasta opiskeluoikeutensa peruuttamisesta, joka on johtunut terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvistä rajoituksista tai turvallisuussyistä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee korkeakoulun pyynnöstä antaa tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Lisätietoja saat seuraavalta sivulta: Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset korkeakouluissa

Onko jokin oppilaitos peruuttanut opiskeluoikeutesi, koska 1) terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvät tekijät ovat olleet esteenä opinnoillesi tai 2) olet toistuvasti ja vakavasti vaarantanut muiden henkilöiden turvallisuuden ja terveyden tai 3) sinut on tuomittu ammattikorkeakoulu- tai yliopistolaissa mainituista vakavista rikoksista?

Vastausvaihtoehdot

Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky

Tämä kysymys koskee seuraavia koulutuksia:

* Yhteisöpedagogi (AMK)
* Tulkki (AMK)

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset korkeakouluissa:

Humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Lue ennen vastaamista ja perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin

Onko terveydentilassasi tai toimintakyvyssäsi sellaisia tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä koulutuksessa, johon olet hakemassa?
Vastausvaihtohdot

Lisätietoja

Lupatiedot

Tarkista hakemukselle täyttämäsi tiedot huolellisesti ennen hakemuksesi lähettämistä.

Hakemuksella antamiasi tietoja käytetään hakemuksen käsittelyyn. Tietojasi voidaan lakiin perustuen luovuttaa myös muille viranomaisille sekä tutkimustarkoitukseen.

Täyttämällä sähköisen hakulomakkeen annat samalla luvan siihen, että opiskelijavalintaan liittyvä viestintä voidaan hoitaa pelkästään sähköisesti. Jos et suostu näihin ehtoihin, ota yhteyttä ensisijaisen hakutoiveesi korkeakoulun hakijapalveluihin.

KYLLÄ EI
Annan suostumuksen yhteystietojeni luovuttamiseen koulutusta koskevaa suoramarkkinointia varten.

Tarvittavat liitteet

Hakemuksen käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelystä peritään opiskelijalta 50 euron käsittelymaksu (asetus 1440/2014). Käsittelymaksu peritään kaikilta hakijoilta. Maksu maksetaan tilille: FI80 1378 3000 2038 08 NDEAFIHH. Saaja: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy ja viestiin hakijan nimi ja ”hakemuksen käsittelymaksu”. Hakemusta ei käsitellä ilman suoritettua maksua ja liitettä.

Opintosuoritusote

Virallinen ajantasainen opintosuoritusote

Osittainen tallennus

Tietojen lähetys