HAKEMUS VALINTAKOKEEN ERITYISJÄRJESTELYIKSI

 

Tällä hakemuksella voit hakea erityisjärjestelyitä valintakokeen suorittamiseen.

 

Kuvaa tarvitsemiasi valintakoetilaisuuteen liittyviä erityisjärjestelyitä ja kerro perustelut niiden hakemiselle.

 

HAKEMUKSEN LIITTEET

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

 

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

 

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN

Täytä hakemus sekä toimita se liitteineen viimeistään 7 vuorokautta hakuajan päättymisestä kaikkien niiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joiden hakukohteisiin olet hakenut. Korkeakoulut eivät välitä tietoja toisilleen. Saat tarkemmat ohjeet ja tiedot ko. korkeakoulun hakumateriaaleista tai hakemisen verkkosivulta. Hakemus tulee lähettää:

  • Kevään 2019 toisena hakuaikana viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 mennessä
  • Kevään 2019 tulkin koulutuksen (Kuopion alueyksikkö) lisähaussa 26.8.2019 klo 15.00 mennessä
  • Syksyn 2019 haussa viimeistään 25.9.2019 klo 15.00 mennessä

Jos erityisjärjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus erityisjärjestelyistä viipymättä hakijapalveluihin.

 

Huom! Joissakin hakukohteissa voi olla poikkeuksia sekä yllä mainittuihin määräaikoihin että liitteisiin liittyviin ohjeistuksiin. Varmista tiedot aina ao. hakukohteen valintaperusteista.

 

KORKEAKOULUN ILMOITUS MYÖNNETYISTÄ VALINTAKOKEEN ERITYISJÄRJESTELYISTÄ

Valintakokeen erityisjärjestelyistä vastaavasta korkeakoulusta otetaan sinuun yhteyttä hyvissä ajoin ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyjen sopimiseksi sähköpostitse. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä korkeakouluun.

 

Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Tietosuojaseloste- ja rekisteriseloste

 

Henkilötiedot (pakolliset tiedot*)

Valintakoe

Minkä koulutuksen valintakokeeseen osallistut
Minkä kampuksen valintakokeeseen osallistut ?
valitse aika kalenterista
Haen erityisjärjestelyjä

Kuvaile tarvitsemaasi erityisjärjestelyä

Tietojen lähetys

Hakijan/opiskelijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).  Salassa pidettävät valintojen erityisjärjestelyhakemukset ja niiden liitteet kuten lääkärintodistukset säilytetään korkeakoulun arkistonmuodostussuunnitelman antaman määräajan mukaan. Määräajan kuluttua hakemukset liitteineen hävitetään. Asiakirjoja käsittelevät vain nimetyt korkeakoulun edustajat, joiden työnkuvaan tehtävä on määritelty. Humakiin lähetettyjä asiakirjoja (esim. alkuperäinen lääkärintodistus) ei palauteta, ellei hakija erikseen pyydä palauttamista hakemuksensa yhteydessä. Pyydämme kuitenkin välttämään alkuperäisten liitteiden lähettämistä.