HAKEMUS VALINTAKOKEEN YKSILÖLLISIIN JÄRJESTELYIHIN

 

Tällä hakemuksella voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeen suorittamiseen.

 

Kuvaa tarvitsemiasi valintakoetilaisuuteen liittyviä yksilöllisiä järjestelyjä ja kerro perustelut niiden hakemiselle.

 

HAKEMUKSEN LIITTEET

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaa-va lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityis-opettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvai-keuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alku-peräiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koske-vat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

 

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN

Tulosta ja täytä hakemus sekä toimita liitteineen viimeistään 7 vrk hakuajan päättymisestä kaikkien niiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joiden hakukohteisiin olet hakenut. Saat tarkemmat ohjeet ja tiedot ko. korkeakoulun hakumateriaaleista tai hakemisen verkkosivulta. Hakemusten tulee olla perillä:

  • Kevään 2021 ensimmäisessä yhteishaussa viimeistään 27.1.2021 klo 15.00 mennessä
  • Kevään 2021 toisessa yhteishaussa viimeistään 7.4.2021 klo 15 mennessä

Jos erityisjärjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä hakijapalveluihin.

Huom! Joissakin hakukohteissa voi olla poikkeuksia sekä yllä mainittuihin määräaikoihin että liitteisiin liittyviin ohjeistuksiin. Varmista tiedot aina ao. hakukohteen valintaperusteista.

 

KORKEAKOULUN ILMOITUS MYÖNNETYISTÄ VALINTAKOKEEN YKSILÖLLISISTÄ JÄRJESTELYISTÄ

Valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä vastaavasta korkeakoulusta otetaan sinuun yhteyttä hyvissä ajoin ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyjen sopimiseksi joko sähköpostitse tai kirjeitse. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä korkeakouluun.

Ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä on hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Tietosuojaseloste- ja rekisteriseloste

 

Henkilötiedot (pakolliset tiedot*)

Valintakoe

valitse aika kalenterista

Yksilöllinen järjestely

Yksilölliset järjestelyt, joita haen

Osittainen tallennus

Tietojen lähetys

Hakijan/opiskelijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).  Salassa pidettävät valintojen yksilöllisen järjestelyn hakemus ja sen liitteet kuten lääkärintodistukset säilytetään korkeakoulun arkistonmuodostussuunnitelman antaman määräajan mukaan. Määräajan kuluttua hakemukset liitteineen hävitetään. Asiakirjoja käsittelevät vain nimetyt korkeakoulun edustajat, joiden työnkuvaan tehtävä on määritelty. Humakiin lähetettyjä asiakirjoja (esim. alkuperäinen lääkärintodistus) ei palauteta, ellei hakija erikseen pyydä palauttamista hakemuksensa yhteydessä. Pyydämme kuitenkin välttämään alkuperäisten liitteiden lähettämistä.