Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus ilmoittautumisen laiminlyönnin jälkeen

Humakin tutkintosääntö:

 

19 § Opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä olevaksi tai poissa olevaksi (L 932/2014).
Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevia ja ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavia opiskelijoita. Ilmoittautuminen läsnä olevaksi tai poissa olevaksi opiskelijaksi tehdään ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla ja ammattikorkeakoulun määräämänä aikana (L 932/2014). Ilmoittautuminen tehdään lukukaudelle tai koko lukuvuodelle, mikäli opiskelijalla on opinto-oikeutta jäljellä.

 

22 § Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti johtaa opiskelijan opiskeluoikeuden menettämiseen Humakissa (L 932/2014). Opiskeluoikeuden menettämisestä ei tehdä erillistä päätöstä. Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönyt opiskelija voi hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ilman osallistumista opiskelijavalintaan. Mikäli opiskeluoikeutta ei myönnetä sen lukukauden alusta, jota laiminlyönti koskee ja opinnot jatkuvat myöhempinä lukukausina, kuluttaa laiminlyönti poissaolokausia, mikäli opiskelijalla on lain suomaa poissaoloaikaa jäljellä. Jos poissaoloaikaa ei ole jäljellä, kuluttaa ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti opiskeluoikeusaikaa. Opiskeluoikeus voidaan myöntää uudelleen, mikäli katsotaan, että opiskelijan on jäljellä olevana opiskeluoikeusaikana mahdollista suorittaa opinnot loppuun. Opiskeluoikeuden uudelleen myöntämistä tulee hakea laskennallisen opiskeluoikeusajan sisällä. Päätöksen opiskeluoikeuden uudelleen myöntämisestä tekee opiskelijapalvelujen päällikkö.

 

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista 1440/2014). Huom! Maksu maksetaan tilille: FI80 1378 3000 2038 08 NDEAFIHH ja viestiin opiskelijan nimi ja ”opiskeluoikeuden uudelleen myöntäminen”. Maksutosite liitetään hakemukseen. Hakemusta ei käsitellä ilman suoritettua maksua.

Opiskelija voi hakea ammattikorkeakoulun rehtorilta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

 

Opiskelijan yhteystiedot

Saat päätöksen opiskeluoikeuden palauttamisesta sähköpostiisi.

Opiskelutiedot

Opiskeluoikeuden menettämisen syy

Ilmoittautuminen

Haen opiskeluoikeuden palauttamista ja ilmoittaudun sitovasti

Huom!

Mikäli olet jo käyttänyt kaikki poissaolokautesi, voit ilmoittautua vain läsnä olevaksi.

Tammikuussa palautusta hakeva voi tehdä ilmoittautumistiedon vain kuluvalle kevätlukukaudelle.

Tietojen tarkistus

Tietojen lähetys